Planning NLCUA meetings 2018

De planning voor de NLCUA meetings in 2018 is:

  • 31 januari 2018
  • 19 april 2018
  • 7 november 2018
  • 7 februari 2019

Alle meetings vinden plaats van 10.00-16.00 uur.

Meeting 31 januari 2018 bij Altran Engineering

Op 31 januari 2018 vindt de NLCUA meeting plaats bij Altran Engineering. De meeting wordt gehouden in het gebouw van de Automotive Campus in Helmond. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Bedrijfsintroductie Altran/Altran Engineering
  • CATIA-werkwijze voor vastleggen properties en BOM-generatie
  • Automatisering standaarddelen met powercopies en macro’s
  • CATIA Electrical & Fluid update
  • Opbouw en management van de standard parts catalogue

Een rondleiding door de prototyping en testing faciliteiten van Altran maakt deel uit van het programma.

Lees meer: Meeting 31 januari 2018 bij Altran Engineering

Meeting 18 mei 2017 bij MTEE

Op 18 mei 2017 vindt de NLCUA meeting plaats bij Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe BV. Er zijn gebruikerspresentaties van MTEE en Fokker Services. Specialisten van Dassault Systèmes brengen de gebruikers op de hoogte van het laatste CATIA-nieuws en de laatste stand van zaken rondom V5/V6 co-existence en migratie.

Lees meer: Meeting 18 mei 2017 bij MTEE

Meeting 23 november op de Automotive Campus

Op 23 november vindt de afsluitende meeting van 2016 plaats op de Automotive Campus in Helmond. Gastbedrijf van deze meeting is DuvedeC. Tijdens de meeting wordt uitgebreid stilgestaan bij de manier waarop DuvedeC design integreert in engineering. Van het tablet en FotoStudio naar CATIA met een groot deel live-demo.

In de middag wordt een bezoek gebracht aan het Inmotion raceteam van de TU Eindhoven en de Fontys Hogeschool waarna vanuit Dassault Systèmes aandacht wordt besteed aan Design for Additive Manufacturing en aan het gebruik van V5 Data in V6 zonder deze data te converteren.

Lees meer: Meeting 23 november op de Automotive Campus

Meeting 6 oktober bij Pentacon Engineering

De NLCUA Meeting op 6 oktober wordt gehouden bij Pentacon Engineering in Haarlem. De meeting duurt van 10.00 tot ca. 15.00 uur. Vanuit Pentacon Engineering wordt aandacht besteed aan werkwijzen en procedures bij het ontwerpen in teams.Vanuit Alstom Transport wordt het ontwerp- en productieproces belicht waarbij speciale aandacht wordt besteed aan het samenwerken binnen de engineering groep en het interface management. Verder is er tijd ingeruimd om onderling bij te praten over de CATIA-stand van zaken, upgradeprojecten en andere zaken die gebruikers dagelijks bezighouden. De meeting wordt afgesloten met de presentatie van CATIA R2016x en andere noviteiten vanuit Dassault Systèmes.

Lees meer: Meeting 6 oktober bij Pentacon Engineering

Meeting 6 april 2016 bij DIFFER

Op 6 april was NLCUA op bezoek bij het onderzoeksinstituut DIFFER waar CATIA wordt gebruikt voor het ontwikkelen van de proefopstellingen. Met deze high-tech one-off opstellingen wordt onderzocht hoe kernfusie operationeel gemaakt kan worden en hoe solar fuels op een economische schaal geproduceerd kunnen worden als vervanging van fossiele brandstoffen.

Lees meer: Meeting 6 april 2016 bij DIFFER

Meeting 2 juni

De meeting op 2 juni wordt op een centrale locatie georganiseerd en gewijd aan door gebruikers aangedragen thema's.