Meeting 14 november 2019

De NLCUA meeting op 14 november vindt plaats op de TU Delft. Tijdens deze meeting wordt aandacht besteed aan de Flying V, topology optimization in CATIA van een motorsteun van het schaalmodel van de Flying-V en de ontwikkeling van Human Powered Aircraft met CATIA. In de middag wordt de VR Zone bezocht waar geëxperimenteerd kan worden met eigen modellen in een Virtual Reality omgeving.

Aanmelding is verplicht o.v.v. de namen van de deelnemers. Deelname staat alleen open voor voor leden van NLCUA en genodigden. De aanmelding sluit 11 november 2019. Na deze datum worden deelnamebevestigingen toegezonden.

Agenda

09.30 uur    Ontvangst

10.00 uur    Welkom

    Bestuur NLCUA

10.10 uur    Flying V

    Malcom Brown, TU Delft Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek  (L&R)

    De Flying V is een nieuw concept voor een zeer energiezuinig passagiersvliegtuig voor de lange afstand. Door de betere aerodynamische vorm gebruikt het vliegtuig 20% minder brandstof dan het meest moderne vliegtuig van nu. De passagiers, het vrachtdek en de brandstoftanks zijn in de beide vleugels geïntegreerd. Nadat Malcolm de achtergronden van de ontwikkeling heeft toegelicht, gaat hij vooral in op de ontwikkeling van het model waar ook Virtual Reality een belangrijke rol heeft gespeeld.

10.40 uur    Topology optimization in de praktijk

    Daniel Atherstone/Eddy van den Bos, TU Delft Faculteit L&R

    Gewicht en sterkte spelen in de ontwikkeling van de Flying V een grote rol. In het bijzonder geldt dat voor de motorsteunen die grote krachten moeten kunnen verwerken. Bij de ontwikkeling van de motorsteun voor het 3 meter grote schaalmodel van de Flying V, is gebruik gemaakt van topologieoptimalisatie binnen CATIA. Uitgangspunt was dat de uiteindelijke steun met conventionele verspaningstechnieken geproduceerd moest kunnen worden. 3D Printing zou misschien meer ontwerpvrijheid hebben geboden, maar de luchtwaardigheid van de materialen is voorlopig nog niet bewezen. In de presentatie en demonstratie laten Daniel en Eddy zien hoe het ontwerp tot stand gekomen is en hoe de sterkte en stijfheid virtueel konden worden bewezen.

11.20 uur    Pauze

11.40 uur    Human Powered Aircraft Project

    Jesse van Kuijk, TU Delft Faculteit L&R (www.jessevankuijk.com)

    Vliegen op spierkracht is de meest groene vorm van vliegen, zit op het randje van wat natuurkundig haalbaar is, en laat de mogelijkheden zien van lichtgewicht materialen en lichtgewicht constructies.
Jesse van Kuijk vertelt hoe hij met CATIA zijn HPA-ontwerpen bouwt en daarbij gebruik maakt van nieuwe lichtgewicht materialen en constructies. Om een indruk te krijgen, zie deze Youtube films van het nieuwe afstands  en duurrecord voor een Nederlandse piloot.

https://www.youtube.com/watch?v=X4aDUP3UpCM

https://www.youtube.com/watch?v=p1a7TK4ukE4

12.20 uur    Verenigingszaken

    NLCUA Bestuur
  • Begroting 2020
  • Leveranciersnieuws
  • Kort ledennieuws

12.30 uur    Lunch

    Verplaatsing naar de VR Zone in de TU Bibliotheek

13.30 uur    VR Zone – inrichting VR/AR omgeving

    Eddy van den Bos, TU-Delft Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

    Virtual Reality en Augmented Reality worden bereikbaar voor ‘normaal’ gebruik. Om goede toepassingen te vinden die de productontwikkeling verbeteren of nieuwe diensten mogelijk maken moet eerst een VR-omgeving worden opgezet. Eddy legt uit hoe die er uitziet en wat CATIA moet kunnen om er gebruik van te maken.

14.00 uur    VR toepassingen

    Leden

    In een aantal beschikbaar gestelde ontwerpen wordt virtueel rondgekeken:

  • Flying V
  • Wereldmodel met daarin verschillende industriële producten: Plant, schip, vliegtuig
  • …(aanvullende bijdragen nog altijd gewenst!)

16.00 uur    Afsluiting

Locatie:

Science Centre
Mijnbouwstraat 120
2628 RX Delft