Meeting 7 november 2018 bij EDAG Netherlands

De meeting op 7 november 2018 vindt plaats bij EDAG Netherlands op de Automotive Campus in Helmond. Op de agenda staat de presentatie van Lightyear, een startup vanuit de TU/e die een (grotendeels) zelf ladende auto op de markt wil brengen. Als startup heeft Lightyear niet de geschiedenis in gestructureerd werken en databeheer. Een interessant kijkje in het moderne product-ontwikkelen. In vervolg daarop zal Eddy van den Bosch zijn ervaringen delen hoe studenten tegenwoordig omgaan met engineering. Hoe wijkt dat af van wat we gewend zijn en moeten we daar rekening mee houden?

In de middag is er aandacht het beheren van product data. We zien meer bedrijven interesse hierin krijgen. Daarom na een korte introductie en de ervaringen bij MEYN, een presentatie met introductie en uitleg hoe Dassault data management in V5 ziet waarbij ook CATIA-opties in V6 ter beschikking komen.

Inschrijven

Inschrijven voor deze meeting is mogelijk voor leden en genodigden en moeten uiterlijk vrijdag 2 november 2018 binnen zijn. Een bevestiging wordt na deze datum toegezonden.

Agenda

09.30 uur    Ontvangst

10.00 uur    Welkom

    Bestuur NLCUA

10.10 uur    Introductie EDAG Netherlands

    Pieter Assies, EDAG Netherlands

    EDAG Netherlands biedt engineeringdiensten aan de automobielindustrie. Ontwerpconcepten, voertuigontwikkeling en  functies en richt zich daarbij sterk op innovaties zoals lichtgewicht bouw, elektrische mobiliteit en IT in het voertuig. Aan de hand van enkele samenwerkingsprojecten laat Pieter Assies zien waar EDAG momenteel mee bezig is.

10.30uur    Productontwikkeling bij Lightyear

    Ron Snellenberg, Lightyear

    Lightyear heeft als start-up onderneming geen historie in vastgelegde procedures en werkwijzen. Alles binnen het bedrijf is continu in beweging. Aanpassingen vinden plaats wanneer ze nodig zijn. Ron Snellenberg gaat in op het productontwikkelproces, de disciplines die daarbij een rol spelen en de uitbesteding. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de organisatie van het werken in CATIA V6 en het beheer van de data. Tenslotte komen CATIA werkwijzen aan bod aan de hand van praktijkvoorbeelden.

11.30 uur    Pauze

12.00 uur    Omgaan met moderne (engineering) tools

    Eddy van den Bos, TU Delft L&R

    Aankomende werknemers, nu nog studenten, maken op een andere, meer onbekommerde manier gebruik van tools dan langjarige gebruikers. Eddy van den Bos bespreekt zijn ervaringen met studenten bij het gebruik van CATIA en design for XXX werkwijzen, sociale interactie en gestructureerd werken. De vraag is of daarvan geleerd kan worden en hoe bedrijven zich moeten aanpassen om een attractieve werkomgeving te bieden.

12.45 uur    Lunch

13.30 uur    Verenigingszaken

    NLCUA Bestuur
 • Planning 2019
 • Onderwerpen 2019
 • Verkiezing in bestuur
  • Shafeeq Kasiemkhan (NLR) heeft zich voor het bestuur verkiesbaar gesteld
  • Stemming
  • Andere kandidaten gevraagd
 • Nieuws bij leden
 • Leveranciersnieuws

14.00 uur    Databeheer in de CATIA-wereld

    Deelnemers

    In de CATIA-wereld is het nog gebruikelijk om folder gebaseerd databeheer te doen. Maar een kentering is zichtbaar. Daarom in deze sessie een ronde langs de deelnemers over hoe databeheer nu is geregeld en wat de plannen zijn naar een applicatie voor het beheer.

Hessel Bouma doet de aftrap en geeft inzicht in hoe CATIA-data bij MEYN wordt beheerd.

14.45 uur    Pauze

15.15 uur    Power’By – beheer voor CATIA V5 (en V6) data

    Dimitri Steijlen, Dassault Systèmes

    Voor V5 gebruikers is de Power’By integratie in het 3DEXPERIENCE platform een belangrijke ontwikkeling. Deze is bedoeld voor V5-versies vanaf 2015 en biedt de mogelijkheid applicaties uit het 3DEXPERIENCE platform te gebruiken zonder dat de V5 data zelf verandert. Dimitri Steijlen legt uit wat het idee erachter is en laat het zien aan de hand van een electrical toepassing.

16.00 uur    Afsluiting