Meeting 7 februari 2019 bij NLR

NLCUA meeting op 7 februari vindt plaats bij NLR in Marknesse. De ochtend wordt ingevuld door NLR en is vooral gewijd aan het ontwerpen van producten die uit glasvezelversterkte composieten worden geproduceerd en de tooling daarvoor. Ook het ontwerpen van de productieprocessen, het inspecteren en testen komt daarbij aan de orde. Er wordt ook een bezoek gebracht aan de afdeling Structures Technology en de daar beschikbare productieapparatuur.
In de middag is het programma nog niet helemaal rond. Er is in elk geval aandacht voor de actualiteit bij de CATIA gebruikers. Daarnaast is er aandacht voor 3DEXPERIENCE vanuit gebruiks- en beheeroogpunt. Het doel is gedachten, ervaringen en visies uit te wisselen over de naar verwachting grote stap vanuit V5.

Aanmelding

De aanmeldingstermijn voor deze meeting is verlopen.

Agenda

09.30 uur    Ontvangst

10.00 uur    Welkom

    Bestuur NLCUA

10.10 uur    Introductie NLR

    Joachim de Kruijk, NLR

    Het NLR is een Research en Development organisatie met als missie de lucht- en ruimtevaart duurzamer, veiliger, efficiënter en effectiever te maken. De innovatieve oplossingen en praktische adviezen versterken de concurrentiekracht van het bedrijfsleven en dragen bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. NLR werkt op objectieve wijze, voor en mét het (inter)nationale bedrijfsleven en overheidsinstanties.

10.20uur    Ontwerp en productie van composieten bij het NLR

    Joachim de Kruijk, NLR

    De afdeling Structures Technology houdt zich bezig met de ontwikkeling van zogenaamde “high-tech, high-spec” lucht- en ruimtevaarttoepassingen. Denk hierbij aan koolstof of glasvezel versterkte composieten, maar ook 3D printen van metalen en (galvanische) corrosie en coating onderzoek. De ontwikkeling omvat het ontwerpen van onderdelen, de ontwikkeling van bijbehorende productieprocessen en het daadwerkelijk produceren, inspecteren en testen van de onderdelen. Joachim de Kruijk gaat in op het ontwerpen van composiet onderdelen en tooling, de definitie van de lay-up van dergelijke componenten met CATIA CPD en FiberSim en het programmeren + simuleren van de Coriolis Fiberplacement machine met CATFiber.

11.20 uur    Pauze

11.45 uur    Rondleiding afdeling Structures Technology

    Rondleiding door het composiet laboratorium met onder andere een bezoek aan de Coriolis Fiberplacement machine. Daarnaast zal ook de Automated Composite Manufacuring pilot plant worden bezocht waar volledig automatische preform productie plaats vindt en de grootste (over)braiding machine van Europa te zien is.

12.45 uur    Lunch

13.30 uur    V5-6R2019 en 3DEXPERIENCE R2019x

    Serge Isambert, Dassault Systèmes

    De nieuwe versies van V5-V6 en het 3DEXPERIENCE Platform zijn net of komen binnenkort beschikbaar. Serge Isambert komt ons bijpraten over de vernieuwingen in V5-6R2019 en 3DEXPERIENCE R2019x. De focus ligt op mechanical design en (in mindere mate) creative design.

14.30 uur    Start-up programma 3DEXPERIENCE on Cloud

    Hans van Noort & Rik Rademakers, Keonys

    Aan de hand van de klantcase LEKA LABS in Luxemburg laten Hans en Rik zien hoe het Start-up programma voor 3DEXPERIENCE on Cloud werkt. LEKA LABS ontwikkelt modulaire houtskeletbouw met geavanceerde template modeling en automation.

15.00 uur    Pauze

15.15 uur    Voorbereidingen op 3DEXPERIENCE

    Eddy van den Bos, TU Delft/L&R (moderatie)

    Het 3DEXPERIENCE Platform rammelt aan de deur. Hoewel lang niet iedereen een migratie vast in de planning heeft geschreven, is het toch van belang te kijken in hoe de invoering ervan kan verlopen. Sluit de werkwijze en de filosofie aan bij wat bedrijven verwachten? Wat zijn de verwachtingen van het uitwisselen van data met partijen die ‘nog’ file-based werken? Wat zijn de verwachtingen van de infrastructuur? Hoeveel complexer wordt de CATIA-wereld? En hoe om te gaan met het continu updaten van de cloud-installaties? Kortom, vele praktijkvragen. Maar wie heeft antwoorden? Een actie om beschikbare ervaringen te verzamelen.

15.45 uur    Verenigingszaken

    NLCUA Bestuur
  • Planning en begroting 2019
  • Leveranciersnieuws
  • CATIA-ontwikkeling bij de leden: software, hardware, projecten, gekoppelde applicaties, ervaringen, vragen, etc.
  • Thema’s 2019: En aan de leden wordt gevraagd thema’s aan te dragen voor 2019 waaraan aandacht besteed kan worden naast de presentaties van de gastbedrijven.

16.00 uur    Afsluiting

Locatie

NLR, Voorsterweg 31, 8316 PR Marknesse