Meeting 19 april bij Pentacon Engineering

Op 19 april vindt de NLCUA meeting plaats bij Pentacon Engineering in Haarlem. Op het programma staan de volgende onderwerpen:

 • Model based engineering – met aandacht voor zowel het proces als de mogelijkheden in CATIA
 • Het uitlijnen van functionaliteitsbehoefte met de CATIA functionaliteit – hoe gaan bedrijven hiermee om
 • What’s new CATIA V5-6R2018
 • What’s new 3DEXPERIENCE CATIA 2018X
 • CATIA X DESIGN (new authoring web app voor design)

Inschrijving voor leden en genodigden. Inschrijving sluit 13 april. Een bevestiging wordt na deze datum toegezonden.

Agenda

09.30 uur    Ontvangst

10.00 uur    Welkom

    Bestuur NLCUA/Pentacon Engineering

10.15uur    Model Based Engineering

    Hans van Noort & André Brugman, Keonys

    De tijd dat tekeningen apart geannoteerd werden, wordt langzaam verlaten. Het is meestal ook niet zinvol de productdefinitie op twee plaatsen vast te leggen, die allebei onderhouden moeten worden. CATIA is zeer goed in staat om de benodigde annotaties (dimensionering, toleranties, oppervlaktekwaliteiten) in het 3D model vast te leggen. Wanneer een tekening nodig is, kan die afgeleid worden. Maar hoe past dit in het totale proces? Hoe gaan inkoop, werkvoorbereiding en toeleveranciers hiermee om? En hoe zit het met de kwaliteitscontrole? En wat zijn de mogelijkheden voor hergebruik in bijvoorbeeld DELMIA? En hoe kan worden aangesloten bij de trend minder definities vast te leggen (minimum dimensioned TPD)? Hans van Noort gaat in op de trends en de procesmatige gevolgen van model based engineering, terwijl André Brugman laat zien welke mogelijkheden CATIA biedt.

11.00 uur    Vertalen functionaliteitsbehoefte naar CATIA-modules

    NLCUA-bestuur en leden

    Vaststellen dat er behoefte is aan CATIA functionaliteit is één ding. De juiste CATIA module daarbij vinden is een ander. Hoe stellen bedrijven vast dat de functionaliteit in de CATIA modules aansluit bij de behoeften? Is de juiste functionaliteit aanwezig, niet te veel, maar ook niet te weinig?

Een rondgang langs de leden over hoe functionaliteitsbehoefte wordt vastgesteld en vertaald naar CATIA

11.30 uur    Korte Pauze

11.50 uur    Verenigingszaken

    NLCUA Bestuur
 • Planning 2018
 • Leveranciersnieuws
 • Ronde langs deelnemers over wat iedereen bezighoudt:
  • Functies, hardware, software, geschoold personeel, inhuur
  • Nieuwe manieren van werken met CATIA
  • Onderhanden projecten
  • Vragen en antwoorden

12.30 uur    Lunch

13.15 uur    Special: CATIA X DESIGN

    Daniel Pyzak, Dassault Systèmes

    CATIA X DESIGN is een nieuwe web-App van Dassault. Daniel Pyzak laat zien voor wie de app bedoeld is en welke functionaliteit deze biedt.

13.45 uur    What’s new 3DEXPERIENCE CATIA 2018X

    Daniel Pyzak, Dassault Systèmes

    De nieuwe versie van 3DEXPERIENCE CATIA biedt weer veel vernieuwingen. Voorbeelden hiervan zijn ‘immersive’ virtual reality ontwerpen, human animation om de interactie van de mens en het product te simuleren en analyseren, surface design waar subdivision surfaces gecombineerd kunnen worden met Icem surfaces en elke andere geometrie, matrijsontwerp en vernieuwingen in de function driven Generative Designer. Daniel Pyzak zal een aantal van de belangrijkste noviteiten bespreken.

14.30 uur    Korte Pauze

14.50 uur    What’s new CATIA V5-6R2018

    Daniel Pyzak, Dassault Systèmes

    Voor V5 gebruikers is de Power’By integratie in het 3DEXPERIENCE platform een belangrijke ontwikkeling. Deze is bedoeld voor V5-versies vanaf 2015 en biedt de mogelijkheid applicaties uit het 3DEXPERIENCE platform te gebruiken zonder dat de V5 data zelf verandert. Andere vernieuwingen die Daniel Pyzak laat zien zijn ondermeer:

 • 3D Master en Drafting met o.a. 3D Functional Tolerancing en annotation sketch
 • Imagine & Shape met o.a. ‘Manipulation laws’, matching en selectie
 • V5-6R2018 compatibiliteit met 3DEXPERIENCE R2018X
 • Verbeterde part design mogelijkheden
 • Ontwerp van stempel surfaces
 • Shape Design en freeform modelling en CATIA Icem
 • Composietontwerp en –productie
 • Verbeteringen in de coexistence tussen V5-6R2018 en 3DEXPERIENCE R2018X

15.45 uur    Q&A

16.00 uur    Afsluiting

Locatie

Pentacon Engineering
Kuppersweg 89
2031 EB Haarlem