Meeting 16 april 2019

De NLCUA meeting op 16 april vindt plaats in het Postillion Hotel Arnhem. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Elfini bij NLR voor het lineair doorrekenen van windtunnelmodellen. Elfini is in V5 geïntegreerd. De verschillen met Abaqus komen in deze presentatie ook aan de orde.
  • TU Delft 3DEXPERIENCE update: ervaringen met het gebruik en de mogelijkheden van 3DEXPERIENCE, o.a. met het bekijken van 3D modellen in een Virtual Reality.
  • Introductie van de IF-WE-licentie voor V5 gebruikers. Alle gebruikers met een V5-licentie in onderhoud hebben recht op deze licentie die toegang geeft tot een gesharede omgeving met viewers voor verschillende applicaties waarin verschillende tools beschikbaar zijn.
  • Knowledge Based Engineering bij Fokker

Aanmelding

Aanmelding voor deelname alleen voor leden en genodigden. Uiterste aanmelddatum in 11 april 2019. Na deze datum worden een deelnamebevestiging toegezonden.

Agenda

09.30 uur    Ontvangst

10.00 uur    Welkom

    Bestuur NLCUA

10.10 uur    Elfini en CATIA integratie

    Shafeeq Kasiemkhan, NLR

    Het NLR maakt gebruik van meerdere applicaties voor het digitaal simuleren van ontwerpen. Elfini wordt als CAE applicatie gebruikt in het lineaire bereik voor het doorrekenen van balansen die in windtunnelmodellen worden gebruikt voor het meten van krachten. In zijn presentatie laat Shafeeq zien hoe het ontwerp in Elfini wordt verrijkt met de loadcase en hoe het resultaat in CATIA gebruikt kan worden om het model verder te optimaliseren. Hij zal daarbij laten zien wat met Elfini mogelijk is en ook ingaan op de belangrijkste verschillen met Abaqus. Ook komen de benodigde licenties aan de orde.

10.55 uur    Update 3DEXPERIENCE bij de TU Delft

    Eddy van den Bos, TU Delft

    De TU Delft maakt steeds meer gebruik van de toegevoegde waarde van het 3DEXPERIENCE Platform. Een van die de nieuwe mogelijkheden is het bekijken van modellen in een Virtual Reality omgeving. De kosten voor de hardware dalen gestaag waardoor deze mogelijkheden voor iedereen binnen bereik komen. Eddy laat aan de hand van een casus zien hoe de dit werkt en gaat kort in op de VR-Zone die bij de TU Delft is ingericht.

11.30 uur    Pauze

12.00 uur    Verenigingszaken

    NLCUA Bestuur
  • Jaarrekening 2018
  • Leveranciersnieuws
  • CATIA-ontwikkeling bij de leden: software, hardware, projecten, gekoppelde applicaties, ervaringen, vragen, etc.
  • Inventarisatie discussieonderwerpen voor de middag: in de middag bestaat de gelegenheid om te spreken over onderwerpen die niet direct samenhangen met CATIA-functionaliteit maar voor CATIA-gebruikers wel van belang zijn. Te denken is aan vinden van engineers en de ervaringen met de kwaliteit, de werkomgeving die een jonge engineer verwacht, de mogelijkheden om bekende methoden van beheer in folders te behouden, gebruik van applicaties rond CATIA (bijv. DELMIA, SIMULIA maar ook niet-DS software), etc.

12.45 uur    Lunch

13.30 uur    IF-WE licentie voor V5 in onderhoud

    Hans van Noort, Keonys

    Elke CATIA V5-licentie in onderhoud geeft recht op toegang tot een soort 3DEXPERIENCE ‘light’ versie in de cloud. Daar zit weliswaar geen beheerfunctionaliteit in, maar wel de mogelijkheden om in een gezamenlijke omgeving met viewers data te delen en bespreken op een manier zoals die ook bekend is uit 3DEXPERIENCE. Hans van Noort laat zien waar de gebruiker recht op heeft en hoe dit te activeren en installeren is.

14.00 uur    Knowledge Based Engineering bij GKN Fokker

    Ton van der Laan, GKN Fokker

    GKN Fokker werkt aan verdere automatisering van het ontwerpproces. Knowledge Based Engineering wordt al lang toegepast en wordt uitgebreid met Multidisciplinaire Design Optimalisatie (MDO). Aan de hand van voorbeelden laat Ton van der Laan de geschiedenis en toekomst van KBE en MDO bij GKN Fokker zien. In het KBE landschap van GKN Fokker worden zowel Catia applicaties als specialistische KBE software zoals Parapy gebruikt. Speciale focus wordt gelegd op het multidisciplinaire toepassing te maken waarmee bewegende delen worden gemodelleerd, een CAE-model wordt gemaakt, stress analyses worden uitgevoerd en massa  en kostenberekeningen worden gedaan. Deze toepassing is ontwikkeld zowel in Catia als in Parapy.

15.00 uur    Pauze

15.15 uur    Vrije discussie

    Deelnemers

    De onderwerpen die tijdens de verenigingszaken geïnventariseerd zijn, worden in een informele setting besproken.

16.00 uur    Afsluiting

Locatie

Het Postillion Hotel Arnhem is gevestigd aan de Europaweg 25, 6816 SL Arnhem bij het knooppunt Waterberg (A12/A50)